Opšti uslovi korišćenja

scroll
Opšti uslovi korišćenja

Poštovani posetioci sajta,

Hvala vam što ste posetili našu veb stranicu. Obaveštavamo vas da je vaš pristup našem sajtu podložan uslovima korišćenja veb stranice i politike privatnosti, kao i važećim propisima Republike Srbije koji regulišu ovu oblast.

 

OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA

Opštim uslovima korišćenja regulisani su opšti uslovi kupovine preko veb stranice nautica.rs, odnosno kupoprodaje robe, prava i obaveze potrošača, te ostala pitanja koja su od značaja za funkcionisanje internet platforme i navedene elektronske prodavnice, kao i delatnost internet prodavnice.

Nautica.rs kao elektronska prodavnica u okviru veb sajta (u daljem tekstu: Internet platforma) posluje u okviru privrednog društva „GOGA YCI DOO BEOGRAD”, sa registrovanim sedištem na adresi Save Kovačevića 4E/II red, 11000 Beograd, e-mail: goga.shop@nautica.rs, kontakt telefon: +381 11 3317317, upisan u Registar privrednih subjekata dana 08.03.2011. godine, matični broj: 20717483, PIB: 106978688 (u daljem tekstu: „Nautica.rs”).

Za potrebe Opštih uslova korišćenja definišu se sledeći pojmovi:

Internet prodavnica” je informacioni sistem koji služi predstavljanju i prodaji proizvoda i usluga potrošačima, kojom rukovodi privredno društvo „GOGA YCI DOO BEOGRAD”.

Potrošač” je lice, odnosno korisnik koji koristi navedeni informacioni sistem.

Ovi opšti uslovi predstavljaju i odredbe ugovora između portala Nautica.rs i svakog pojedinačnog potrošača koji naruči robu putem Platforme.

Registracijom za pristup Internet platformi, jednokratnim pristupom Internet platformi, klikom na polje „naručite”, pristupom Internet platformi putem drugih kanala elektronske komunikacije (putem telefona), odnosno korišćenjem bilo kog dela Internet prodavnice, ima se smatrati da potrošač izjavljuje da je obavešten o sadržini Opštih uslova, te da prihvata njegove odredbe.

Nautica.rs posluje u skladu sa važećim propisima Republike Srbije, a prvenstveno u skladu sa Zakonom o elektronskoj trgovini te Zakonom o zaštiti potrošača, te međunarodnim kodeksom elektronskog poslovanja, kojima se detaljnije utvrđeni opšti uslovi poslovanja.

Nautica.rs će na svojoj Internet platformi na nedvosmislen, čitak i lako uočljiv način isticati prodajne cene, odnosno jedinične cenu robe, a sve u skladu sa odredbama Zakona o trgovini.

Sve cene navedene na sajtu imaju se smatrati finalnim na dan naručivanja robe i u njih je uključen PDV. Sve cene će biti realizovane u dinarima.

Nautica.rs je dužno da za kupljenu robu ili uslugu potrošaču izda račun te se mora pridržavati istaknute cene i uslova prodaje.

U cene nisu uračunati troškovi isporuke, koji će zavisiti od težine robe koja je poručena od strane potrošača.

Potrošač će imati pravo da se pre zaključenja ugovora o prodaji robe sa Nautica.rs, saglasi sa iznosom troškova isporuke i svih drugih dodatnih troškova koje će snositi u vezi sa robom koju naručuje.

 

VAŽENJE I IZMENE OPŠTIH USLOVA

Nauticae.rs zadržava pravo da vrši izmene i dopune, odnosno revidiranje ovih Opštih uslova u bilo kom trenutku, i to u skladu sa izmenjenim uslovima poslovanja i u skladu sa svojom poslovnom politikom.

Nautica.rs se obavezuje da potrošača na pogodan način obavesti o izmenama ovih Opštih uslova, a imajući u vidu da su uslovi korišćenja obavezujući za Potrošače, iste savetujemo da redovno informišu o istima, kako bi u slučaju potencijalnih izmena bili upoznati sa njihovom sadržinom.

 

REGISTRACIJA

Kreiranjem naloga u našoj prodavnici bićete u mogućnosti da brže prolazite kroz proces naplate, pregledate i pratite porudžbine na Vašem nalogu.

Kao registrovani član Potrošač ima mogućnost da u svakom trenutku podnese zahtev za iščlanjenje, čime će i Vaši podaci biti izbrisani iz naše baze podataka, u roku od 7 do 10 dana od dana kada zahtev bude primljen.

Zaštita autorskih i srodnih prava i drugih prava intelektualne svojine
„GOGA YCI DOO BEOGRAD” ima isključiva autorska prava na Internet platformi, što se odnosi i na sve pojedine elemente koji Internet platformu čine, a misleći tu na tekst, vizuelni identitet, vizuelni i audio elementi, podaci i baze podataka, programski kod i drugi elementi.

U slučaju iskorišćavanja pomenutih predmeta autorskog prava, bez izričite prethodne pisane saglasnosti privrednog društva „GOGA YCI DOO BEOGRAD”, smatraće se da je došlo do povrede autorskih prava, te će „GOGA YCI DOO BEOGRAD” u tom slučaju biti ovlašćen da iskoristi sva dostupna pravna sredstva kako bi to svoje pravo iskoristio.

Internet platforma može sadržiti i elemente na kojima se nalaze i isključiva autorska i druga prava iz oblasti intelektualne svojine drugih lica.

U slučaju postojanja ovakvih elemenata, druga lica imaju isključivu odgovornost za sadržaj na istim, bez obzira na to što se takav sadržaj nalazi na Internet platformi.

Ukoliko sam potrošač bude na Platformi ostavio svoj komentar, ocenu robe ili usluge kao i fotografiju, prihvatanjem ovih Opštih uslova se saglašava sa korišćenjem takvog komentara, ocene ili fotografije od strane Nautica.rs u marketinške svrhe.

 

ZABRANA ZLOUPOTREBA SAJTA

Korisnicima Platforme nije dozvoljeno:

• ometanje i/ili onemogućavanje bilo koje funkcije povezane sa sigurnošću na Internet platforme ili funkcije koja sprečava ili ograničava upotrebu ili kopiranje dostupnog sadržaja;

• objavljivanje i/ili prenošenje na Internet platformu svakog materijala koji je preteći, klevetnički, nepristojan, uvredljiv, pornografski ili zlostavljački, kao i materijala kojim se može inicirati rasna mržnja;

• davanje netačne informacije koja se tiče podataka o ličnosti odnosno korišćenje tuđih podataka o ličnosti bez saglasnosti osobe čiji podaci se koriste;

• lažno predstavljanje da se istupa u ime trećeg lica, firme ili organizacije;

• bavljenje bilo kojim nezakonitim ili protivpravnim ponašanjem koristeći Internet platformu;

• modifikovanje, ometanje, presretanje ili hakovanje Internet platforme u cilju njenog onesposobljavanja;

• korišćenje specijalizovanih programa radi preuzimanja sadržaja sa Internet platforme;

• preuzimanje materijala sa stranice i korišćenja u druge svrhe.

Ukoliko se prekrši bilo koji od navedenih Uslova, Nautica.rs može onemogućiti da koristi ovaj internet sajt na stalnom ili privremenom nivou.

Nautica.rs zadržava pravo da preduzme i druge mere, uključujući, ali ne ograničavajući se na to da prijavi korisnika nadležnim organima.